Home

XIV KINDRALI JOOKS

On pühendatud kindral Aleksander Tõnissoni /17.04.1875-30.06.1941/ sünniaastapäevale.

Alapunktid | Kogu sisu
EESMÄRK:
Arendada ja väärtustada kehakultuuri ja sporti elanikkonna hulgas.
Osalejate tervise tugevdamine ning sportliku saavutusvõime tõstmine, nendele võistlusvõimaluste pakkumine. Spordi, kui sotsiaalse suhtlemise vormi edendamine.
AEG JA KOHT:
Laupäev 20.04.2019.a. ajavahemikus 08.35-15.00
Pannjärve Tervisespordikeskuses, Illuka külas.
PÄEVAKAVA JA STARTIDE AJAD:
08:35 - 09:45 numbrite väljastamine ja varustuse kontroll kaalumine
09:50 - 09:55 võistluste avamine
10:00 - start Rahjvajooks 21,1 km
10:05 - start Militaar rännak-jooks 21,1 km
10:15 - start Minijooks 0,2 km
10:30 - start Noortejooks 2 km
11:00 - start Rahvajooks 7 km
16:00 - Autasustamistseremoonia Jõhvi keskväljakul
MILITAAR RÄNNAK-JOOKS:
Raja Pikkus 21,1 km
Ühisstart, võistlejad läbivad märgistatud raja kohustuslikus varustuses, kiireim ja finišis nõuetele vastava varustusega võistleja võidab.
Kohustuslik varustus ja kirjeldus:
Jõustruktuurides kasutatav välivorm; saapad; seljakott; rakmed või vest; teenistusrelv.
Teenistusrelv - automaatrelv koos salvega, kaaluga vähemalt 4 kg. Relva puudumisel lisaraskus 5 kg. Relv ei tohi olla seljakotis.
Kaasasolevaks raskuseks peab meestel olema vähemalt 10 kg ja naistel 3,6 kg.
Kontrollkaalumist on võimalik teha vahetult enne starti selleks ettenähtud kohas. Kohustuslik kaalumine toimub vahetult peale finišeerimist, ettenähtud kaalu puudumisel tulemus ei fikseerita.

Võistlusgrupid
Mehed kuni 40
Mehed 41 - 50
Mehed 51+
Naised kuni 35
Naised 36 - 46
Naised 47+

Vanuseklassi arvestatakse kuupäeva täpsusega
RAHVAJOOKS:
Vastavalt päevakavale, tulenevalt distantsi pikkusest, ühisstardid kiirema ajaga finišeerinud võistleja on võitja.
Raja Pikkus 21,1 km
Võistlusgrupid
Mehed
Naised

RAHVAJOOKS
Raja Pikkus 7 km
Võistlusgrupid
Mehed kuni 40
Mehed 41 - 50
Mehed 51+
Naised kuni 35
Naised 36 - 46
Naised 47+

NOORTEJOOKS
Raja Pikkus 2 km
Võistlusgrupid
Poisid 7 – 12
Tüdrukud 7 – 12
Poisid 13 - 17
Tüdrukud 13 - 17

MINIJOOKS
Raja Pikkus 200 m
Lapsed kuni 6
REGISTREERIMINE:
Eelregistreerimine kuni 19.04.2019.a 18:00.
Gruppide registreerimine: Meiliaadressil: kindralijooks@kaitseliit.ee märgusõna "KINDRALI JOOKS".
Kohustuslikud andmed: ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, Raja pikkus, võistlusgrupp.
Üksikregistreerimine: KoduleheL: kindral.ee. Registreeruda on võimalik ka võistluskeskuses 20.04.2019 kell 09:00-09:30
Minijooksule registreerimine ainult võistluskeskuses.

OSAVÕTUTASU:
Osavõtutasu on annetusena 2 eurot, mille eest saab võistleja stardinumbri toetussümboli rinnamärgi „Sinilill“.
Tasumine toimub võistluskeskuses. Sinilillekampaaniast lähemalt veebilehelt annameau.ee

RAJA ÜLDKIRJELDUS:
Rada on tähistatud ja kulgeb Kurtna järvistu alal.
Teed ning rajad võivad olla kevadiselt lumised, porised või vesised.
21,1 distantsil tuleb ületada veetõke. 21,1 km rajal on kolm joogipunkti ( ca iga 5 km järel ja finišis)
AJAVÕTT STARDINUMBER:
Ajavõtmine on individuaalne.
Starti lubatakse ainult KINDRAL JOOKSu stardinumbriga võistlejad.
Stardinumber tuleb kinnitada rinnale ja peab olema nähtav kogu võistluse vältel.
Stardinumbriga tohib võistelda ainult selle all registreeritud jooksja.
START - FINIŠ:
Registreeritud võistlejad kogunevad lintidega tähistatud ootealale, kus oodatakse ühisstarti, vastavalt võistluste ajakavale .
Finišis fikseeritakse distantsi läbimise aeg ning militaar rännak-jooksul osalenute varustuse kaalumine
AUTASUSTAMINE:
Autasustatakse kõikide võistlusgruppide kolme paremat.
Militaar rännak-jooksul lisaks kolmele võistlusgrupi kolmele paremale autasustatakse raja alla 3 tunni läbinuid mehi ja raja alla 3 tundi 15 min läbinuid naisi.
Osalenute autasustamistseremoonia toimub Jõhvi linnas kindral Aleksander Tõnissoni ausamba juures info ajakavas.
Hiljemalt 22.04.2019 on võistlusprotokoll nähtav kindral.ee kodulehel.
ESMAABI:
Esmaabi on võimalik saada võistluskeskuses.
Märgates rajal hädasolijat, teata sellest kindlasti raja julgestajale või korraldajatele. Iga võistleja vastutab ise oma tervisliku seisukorra eest.
JULGESTUS:
21,1 km rajal on kolm joogipunkti ( ca iga 5 km järel), kus on võimalik vajadusel välja kutsuda võistluskeskuses asuv meditsiinigrupp,
kes annab meditsiinilist esmaabi ja vajadusel toimetab vigastatud või haigestunud osalejad võistlus keskusesse.
Võistluse katkestanud transporditakse võistluskeskusesse esimesel võimalusel.
Muud korralduslikud küsimused:
Peale võistluse lõpetamist on osalejatele tagatud pesemisvõimalus. Pesemiskohtade kohta saab täiendavat informatsiooni kohapeal ürituse organiseerijatelt.
KKK-korduma kippuvad küsimused:
• Auhinnalisele kohale tulnud võistlejate autasustamine toimub ainult autasustamistseremoonial.
• Militaar rännak-jooksu osalejatele võistluste korraldaja lisaraskusi ei jaga.
• Militaar rännak-jooksu osalejatel on keelatud kasutada edasiliikumiseks abivahendeid.(nt. kepikõnni kepid).JUHEND